A holokauszt roma áldozataira emlékeztek

A porrajmos, vagyis a roma holokauszt áldozataira emlékeztek 2018. augusztus 3.-án  délután Nyíregyházán az Északi temetőben.

Projekt szakmai tartalmának bemutatása

efop.jpg

A művészet már évezredek óta az önkifejezés eszköze. Segít a bennünk létező lelki békét megtalálni, a katartikus élményeken át a lecsendesült morális és esztétikai érzésekig, eljuttatja hozzánk az újat, az értelmezhetőt, és azt, ami a szürke és átlagos hétköznapokból az embert emberivé teszi. A hagyományok, művészetek már ősidőktől fogva fontos szerepet játszanak minden nép vallási, kulturális és társadalmi életében, vonzzák és befolyásolják az emberi érzelmeket. A gyermek érzelmi, értelmi és erkölcsi fejlődését pozitívan befolyásolja, kudarctűrő képességét erősíti, elősegíti a társadalmi integrációt. Minden egyes részterület arra irányul, hogy sokszínű tevékenység, felfedezés és saját élmények alapján szerezzék és rendszerezzék ismereteiket, s e változatos módszerek mellett az igazi megismerés útjára lépjenek. A kulturális, hagyományőrző, néprajzi blokkokba beépülő cigány kultúra segít megismerni a gyerekek saját vagy társaik néprajzi, kulturális, művészeti értékeit.

Célcsoport bemutatása

A projekt célcsoportja a romák (szegregált lakókörnyezetben élő, magát önkéntesen romának valló, alacsony iskolai végzettségű személyek) és nem romák, felnőttek és gyerekek egyaránt. Célcsoportunk továbbá a gyerekek, fiatalok, azok a szakemberek (pedagógusok, fejlesztő pedagógusok, szociális munkások, kulturális szakemberek, civilek), akik romákkal, romákért dolgoznak, valamint azok a hátrányos helyzetű emberek, akiknek korlátozottak a hozzáférési lehetőségei a kulturális javakhoz, eseményekhez, termékekhez.