Projekt szakmai tartalmának bemutatása

efop.jpg

A művészet már évezredek óta az önkifejezés eszköze. Segít a bennünk létező lelki békét megtalálni, a katartikus élményeken át a lecsendesült morális és esztétikai érzésekig, eljuttatja hozzánk az újat, az értelmezhetőt, és azt, ami a szürke és átlagos hétköznapokból az embert emberivé teszi. A hagyományok, művészetek már ősidőktől fogva fontos szerepet játszanak minden nép vallási, kulturális és társadalmi életében, vonzzák és befolyásolják az emberi érzelmeket. A gyermek érzelmi, értelmi és erkölcsi fejlődését pozitívan befolyásolja, kudarctűrő képességét erősíti, elősegíti a társadalmi integrációt. Minden egyes részterület arra irányul, hogy sokszínű tevékenység, felfedezés és saját élmények alapján szerezzék és rendszerezzék ismereteiket, s e változatos módszerek mellett az igazi megismerés útjára lépjenek. A kulturális, hagyományőrző, néprajzi blokkokba beépülő cigány kultúra segít megismerni a gyerekek saját vagy társaik néprajzi, kulturális, művészeti értékeit.

Célcsoport bemutatása

A projekt célcsoportja a romák (szegregált lakókörnyezetben élő, magát önkéntesen romának valló, alacsony iskolai végzettségű személyek) és nem romák, felnőttek és gyerekek egyaránt. Célcsoportunk továbbá a gyerekek, fiatalok, azok a szakemberek (pedagógusok, fejlesztő pedagógusok, szociális munkások, kulturális szakemberek, civilek), akik romákkal, romákért dolgoznak, valamint azok a hátrányos helyzetű emberek, akiknek korlátozottak a hozzáférési lehetőségei a kulturális javakhoz, eseményekhez, termékekhez.

Roma gyerekek és fiatalok: 5 – 14 éves gyerekek, és 15-18 éves fiatalok, akik roma származásúak, szegregált lakókörnyezetben élnek és családjuk alacsony iskolai végzettségű. Kiemelt figyelmet fordítunk a nevelőszülőkhöz kihelyezett roma gyerekekre, mivel ők nem roma szülőknél vannak, így hagyományaik, kultúrájuk feledésbe merülhet. Számukra az alábbi programokat tervezzük:
 • filmvetítéssel egybekötött beszélgetést a hagyományokról (gyerekek és fiatalok)
 • vers- és prózamondó verseny (gyerekek)
 • Cigány irodalmi – anyanyelvi foglalkozás (gyerekek)
 • Digitális írástudás fejlesztése (gyerekek és fiatalok)
 • Roma Ki Mit Tud? (gyerekek és fiatalok)
 • Álláskeresési technikák az információ technológia világában (fiataloknak)
Roma felnőtteknek tervezett programjaink:
 • Életvezetési és állampolgári ismeretek
 • Beilleszkedést segítő tréning
 • Konfliktuskezelési tréning   
 • Képességfejlesztő és motivációs tréning
 • Környezettudatos tréning
 • Helyi szociális ellátásokról szóló előadás
 • Egészségügyi alapismeretek
 • Krízishelyzet felismerése
 • Egészségügyi szűrések és előadások
Szakemberek, akik romákkal foglalkoznak: pedagógusok, fejlesztő pedagógusok, szociális munkások, kulturális szakemberek, civilek, akik nap, mint nap a romák élethelyzetével, képzésével, fejlesztésével, társadalomba való beilleszkedésük segítésével foglalkoznak: Számunkra az alábbi újszerű ismeretátadási eseményeket, programokat tervezzük:
 • Roma iskolakultúra – workshop
 • Roma tanulók motivációját befolyásoló tényezők
 • Óvodai hátránycsökkentés, eredményes iskolakezdés
 • Társadalmi befogadás
 • Roma pasztronáció
 • Anticiganizmus
Többségi társadalom (nem roma gyerekek és felnőttek): a célterületünkön élő, nem roma gyerekek és felnőttek is különös figyelmet kapnak, hiszen célunk, hogy elfogadtassuk velük a roma kultúrát és elérjük, hogy a társadalom befogadja a romákat. Számukra az alábbi programokat terveztük:
 • Kulturális műsor falunapokon/városnapokon (gyerekeknek és felnőtteknek)
 • Előítéletek nélkül – esélyórák szervezése (gyerekeknek és fiataloknak)
 • Néprajzi interaktív előadások (gyerekeknek és felnőtteknek)
 • Cigány kultúra bemutatása napi használati tárgyakkal – utazó kiállítás